Hôm nay chúng tôi sẽ giúp các bạn Trang trí blog của mình nhân dịp tết trung thu ^^ Cách thực hiện cũng khá đơn giản. Các bạn làm theo mình nhé ^^

  • Bước 1: Bạn đăng nhập vào Blogger > Bố cục > Thêm tiện ích > Chọn HTML/JavaScript.
  • Bước 2: Copy và Paste toàn bộ Code sau vào HTML/JavaScript vừa thêm.

<script type='text/javascript'>//<![CDATA[document.write('<style type="text/css">html{height:auto!important}body{background:#EEE;padding-bottom:150px}</style><div style="position:fixed;z-index:9999;bottom:0;left:0;width:100%;height:220px;background:url(https://i.imgur.com/WdqQ8Dg.png) repeat-x bottom left;"></div><a href="http://www.adminhieu.tk/" target="_blank"><img style="position:fixed;z-index:9999;bottom:19px;left:280px" src="https://lh3.googleusercontent.com/-ux1voYLXDO8/V62yEOfOgWI/AAAAAAAADDs/YndyiojZShUPQYA9Oq--vzAICpeyCHs1gCL0B/w426-h403/moom.png"/>');var no=100,hidesnowtime=0,snowdistance="pageheight",ie4up=document.all?1:0,ns6up=document.getElementById&&!document.all?1:0;function iecompattest(){return document.compatMode&&"BackCompat"!=document.compatMode?document.documentElement:document.body}var dx,xp,yp,am,stx,sty,i,doc_width=800,doc_height=600;ns6up?(doc_width=self.innerWidth,doc_height=self.innerHeight):ie4up&&(doc_width=iecompattest().clientWidth,doc_height=iecompattest().clientHeight);dx=[];xp=[];yp=[];am=[];stx=[];sty=[];for(i=0;i<no;++i)dx[i]=0,xp[i]=Math.random()*(doc_width-50),yp[i]=Math.random()*doc_height,am[i]=20*Math.random(),stx[i]=0.02+Math.random()/10,sty[i]=0.7+Math.random(),(ie4up||ns6up)&&document.write('<div id="dot'+i+'" style="POSITION:absolute;Z-INDEX:'+i+';VISIBILITY:visible;TOP:15px;LEFT:15px;"></div>');//]]</script>
Chúc các bạn thành công ^^ 
- 0 bình luận
CHUYÊN MỤC

TẤT CẢ BÌNH LUẬN (0)

Một số lưu ý khi bình luận

Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước (xem nội quy).

Không nói lời thiếu văn hóa, không quảng cáo thông qua khung bình luận.

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời.

Để bình luận một đoạn code, hãy mã hóa code trước nhé!