Chào các bạn, để tạo một hiệu ứng link ảnh 7 màu nhấp nháy cho Blogspot khi rê chuột qua link bài viết nào đó, việc đó tưởng chừng rất khó nhưng thực ra lại rất đơn giản :)))

Bạn chỉ cần chèn code trước thẻ </head> là được:

 <script type='text/javascript'>
 //<![CDATA[
 var rate = 20;
 if (document.getElementById)
  window.onerror=new Function("return true")
 var objActive;  // The object which event occured in
  var act = 0;    // Flag during the action
  var elmH = 0;   // Hue
  var elmS = 128; // Saturation
  var elmV = 255; // Value
  var clrOrg;     // A color before the change
  var TimerID;    // Timer ID
 if (document.all) {
  document.onmouseover = doRainbowAnchor;
  document.onmouseout = stopRainbowAnchor;
  }
  else if (document.getElementById) {
  document.captureEvents(Event.MOUSEOVER | Event.MOUSEOUT);
  document.onmouseover = Mozilla_doRainbowAnchor;
  document.onmouseout = Mozilla_stopRainbowAnchor;
  }
 function doRainbow(obj)
  {
  if (act == 0) {
  act = 1;
  if (obj)
  objActive = obj;
  else
  objActive = event.srcElement;
  clrOrg = objActive.style.color;
  TimerID = setInterval("ChangeColor()",100);
  }
  }
 function stopRainbow()
  {
  if (act) {
  objActive.style.color = clrOrg;
  clearInterval(TimerID);
  act = 0;
  }
  }
 function doRainbowAnchor()
  {
  if (act == 0) {
  var obj = event.srcElement;
  while (obj.tagName != 'A' && obj.tagName != 'BODY') {
  obj = obj.parentElement;
  if (obj.tagName == 'A' || obj.tagName == 'BODY')
  break;
  }
 if (obj.tagName == 'A' && obj.href != '') {
  objActive = obj;
  act = 1;
  clrOrg = objActive.style.color;
  TimerID = setInterval("ChangeColor()",100);
  }
  }
  }
 function stopRainbowAnchor()
  {
  if (act) {
  if (objActive.tagName == 'A') {
  objActive.style.color = clrOrg;
  clearInterval(TimerID);
  act = 0;
  }
  }
  }
 function Mozilla_doRainbowAnchor(e)
  {
  if (act == 0) {
  obj = e.target;
  while (obj.nodeName != 'A' && obj.nodeName != 'BODY') {
  obj = obj.parentNode;
  if (obj.nodeName == 'A' || obj.nodeName == 'BODY')
  break;
  }
 if (obj.nodeName == 'A' && obj.href != '') {
  objActive = obj;
  act = 1;
  clrOrg = obj.style.color;
  TimerID = setInterval("ChangeColor()",100);
  }
  }
  }
 function Mozilla_stopRainbowAnchor(e)
  {
  if (act) {
  if (objActive.nodeName == 'A') {
  objActive.style.color = clrOrg;
  clearInterval(TimerID);
  act = 0;
  }
  }
  }
 function ChangeColor()
  {
  objActive.style.color = makeColor();
  }
 function makeColor()
  {
  // Don't you think Color Gamut to look like Rainbow?
 // HSVtoRGB
  if (elmS == 0) {
  elmR = elmV;    elmG = elmV;    elmB = elmV;
  }
  else {
  t1 = elmV;
  t2 = (255 - elmS) * elmV / 255;
  t3 = elmH % 60;
  t3 = (t1 - t2) * t3 / 60;
 if (elmH < 60) {
  elmR = t1;  elmB = t2;  elmG = t2 + t3;
  }
  else if (elmH < 120) {
  elmG = t1;  elmB = t2;  elmR = t1 - t3;
  }
  else if (elmH < 180) {
  elmG = t1;  elmR = t2;  elmB = t2 + t3;
  }
  else if (elmH < 240) {
  elmB = t1;  elmR = t2;  elmG = t1 - t3;
  }
  else if (elmH < 300) {
  elmB = t1;  elmG = t2;  elmR = t2 + t3;
  }
  else if (elmH < 360) {
  elmR = t1;  elmG = t2;  elmB = t1 - t3;
  }
  else {
  elmR = 0;   elmG = 0;   elmB = 0;
  }
  }
 elmR = Math.floor(elmR).toString(16);
  elmG = Math.floor(elmG).toString(16);
  elmB = Math.floor(elmB).toString(16);
  if (elmR.length == 1)    elmR = "0" + elmR;
  if (elmG.length == 1)    elmG = "0" + elmG;
  if (elmB.length == 1)    elmB = "0" + elmB;
 elmH = elmH + rate;
  if (elmH >= 360)
  elmH = 0;
 return '#' + elmR + elmG + elmB;
  }
 //]]>
 </script>

Vậy thôi, chỉ cẩn vài thủ thuật đơn giản bạn đã làm được Link 7 màu cho Blog của bạn rồi đấy ! Chúc các bạn thành công và đừng quên truy cập Blog để xem thêm nhiều bài viết bổ ích hơn nữa nhé !
- 8 bình luận
CHUYÊN MỤC

TẤT CẢ BÌNH LUẬN (8)

Một số lưu ý khi bình luận

Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước (xem nội quy).

Không nói lời thiếu văn hóa, không quảng cáo thông qua khung bình luận.

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời.

Để bình luận một đoạn code, hãy mã hóa code trước nhé!